กลุ่มจักสานสาดแหย่ง

สถานที่จำหน่าย : หมู่ 9 บ้านปิงหลวง ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ติดต่อ : คุณฟองจันทร์  แก้วพันวงค์

โทร : 080 672 2918