วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย
วัดศรีดอนชัย

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.สันทราย บ้านศรีดอนชัย มีพระภิกษุ 1 รูป สามเณร 2 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง