วัดสันทรายมหาวงศ์

วัดสันทรายมหาวงศ์
วัดสันทรายมหาวงศ์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.สันทราย บ้านสันทรายท่าช้าง มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 10 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 3 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง