วัดพรหมวนาราม

วัดพรหมวนาราม
วัดพรหมวนาราม

วัดพรหมวนาราม วัดอยู่ ม.8 ตำบลสันทราย พระ 3 รูป เณร 1 ตน อุโบสถ 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หลัง