วัดป่าสา

วัดป่าสา
วัดป่าสา

วัดป่าสา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.สันทราย บ้านป่าสา มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 5 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง