วัดต้นผึ้ง

วัดต้นผึ้ง
วัดต้นผึ้ง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.สันทราย บ้านต้นผึ้ง มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 4 รูป มีอุโบสถ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง