วัดปากคลอง

วัดปากคลอง
วัดปากคลอง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ต.สันทราย บ้านปากคลอง มีพระภิกษุ 1 รูป สามเณร 0 รูป มี กุฏิสงฆ์ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หล้ง โรงครัว 1 หลัง