โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพแก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์