เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 ขาเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯ ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 ขาเข้าเมือง. ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์(สายเอเชีย) เชียงใหม่-ลำปาง บริเวณหน้าปั้ม ปตท.

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19

 

ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19
ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19