ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ ตำบลสันทราย

เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ ตำบลสันทราย

สมัครด้วยตนเองที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 053 966402 , 053 966059

เดิน-วิ่ง ฮอมบุญ ตำบลสันทราย

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
08.30 น. – 16.30 น. รับหมายเลขประจำตัววิ่ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

05.00 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับหมายเลขประจำตัววิ่ง (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 15-18 กันยายน 2562)
05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
05.45 น.พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 9 กม.
06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 4.2 กม.
06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่ นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัวพับ หรือการติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รางวัล

1. ผู้เข้าเส้นชัยทั้ง 2 ประเภท ลำดับที่ 4-153 จะได้รับเหรียญที่ระลึก
2. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ของการเดิน-วิ่ง จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

บริการ และสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่ม
2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
4. บริการรับฝากของ
5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง