ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองแบน ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตารางปปช.01
ราคากลาง