ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในตำบลสันทรายโดยติดตั้งไฟโซเดียม จำนวน 60 จุด

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในตำบลสันทรายโดยติดตั้งไฟโซเดียม จำนวน 60 จุด

60