ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

K16042020133145