สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

procure-summary-jan2562