สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

procure-summary-may2562