รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

procure-summary-2561