มัสยิดนูรุลฮูดา

มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านปิงหลวง ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนมุสลิมท่ามกลาง ชุมชนพี่น้องชาวพุทธ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ในมิติของสองศาสนา

ซึ่งอยู่ร่วมกันมายาวมากกว่า 150 ปี ประชากรมุสลิม 120 กว่าหลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่ผ่านมาจากการแต่งงาน ความเข้าใจ วิถีประเพณี จึงถูกหลอมรวมในการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข

เข้าใจในความต่าง หลีกห่างจากเรื่องต้องห้าม อีกหนึ่งชุมชนมุสลิมที่น่าสนใจ