กลุ่มผักปลอดสารพิษ

สถานที่จำหน่าย : หมู่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ : คุณแจ่มจันทร์  อุดหนุน

โทร :089 636 8041