“ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ผ่าน Line OfficialAccount

ปภ. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย  เช่น อุบัติเหตุ  น้ำท่วม  วาตภัย  ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง  โดยสามารถประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์  เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต  และทรัพย์สิน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ไอดี

(Line ID : @1784DDPM)