ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธฺและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทระพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

land-new-01