ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

31082020102047