ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี

ศูนย์บรรจุภัณฑ์ ฝรั่ง เสาวรส เมล่อน และผลไม้อื่น ปลอดสารเคมี
โดยรับรองมาตรฐาน GAP GMP

ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี
ศูนย์บรรจุภัณฑ์ บ้านสวนสารภี

สถานที่ผลิต 50-2-09862

ผลิตโดย บ้านสวนสารภี

ที่อยู่ 101/2 หมู่2 ต.สันทราย อ.สารภี จใเชียงใหม่

โทรศัพท์ 092 646 2831