กิจกรรมกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท

30 มกราคม 2562
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับบริจาคโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท ) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ได้เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และมอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุน 10 บาท เพื่อร่วมช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

กองทุน 10 บาท
กองทุน 10 บาท