รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2564

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2563

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2562

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 2561

รายงานการกับกับติดตามการใข้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2561