ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา​

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์