การฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น ลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่

 

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำออกลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนในเขตตำบลสันทรายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปัญหาการเกิดฝุ่นละออง