เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

ฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ

 

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ