ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในวันที่ 7-8 เมษายน 2563 ในเขตตำบลสันทราย

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในวันที่ 7-8 เมษายน 2563 ในเขตตำบลสันทราย

ีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)
ีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส (COVID-19)