ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์

ที่ตั้งเทศบาล


236 หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053 966 402 แฟกซ์ : 053 966 059

ชื่อ*(ต้องการ)

อีเมล์*(ต้องการ)

หัวข้อ*(ต้องการ)

ข้อความ*(ต้องการ)