ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

236 หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053 966 402 แฟกซ์ : 053 966 059

อีเมล์ : info@sansai-sarapee.go.th, sansaimahawong@gmail.com

กรอกข้อมูลติดต่อเทศบาล