กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ (หอเจ้าบ้าน) บ้านสันทรายมหาวงศ์

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์