ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.6, 7, 8

cctv-2562-m-6-7-8