วันท้องถิ่นไทย พนักงานทุกคน ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย พนักงานทุกคน ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big Cleaning Day ลดการแพร่ระบาดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณรอบๆสำนักงานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดต่อ