กลุ่มจักสานตอกเปีย จักสานหมวก

กลุ่มจักสานตอกเปีย จักสานหมวก

สถานที่จำหน่าย : หมู่ 5 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ติดต่อ : คุณตรี  ยะวิจิตร

โทรศัพท์ : 087 356 3926