21 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นตัวแทนของ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบผ้าห่มให้กับผู้พิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 ในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย