16 ธันวาคม 2564 สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ร่วมกับมูลนิธิสัมผัสใจมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย เนื่องในวันคริตส์มาส