2 ตุลาคม 2564 หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ เข้าร่วมช่วยเหลือต้นยางโค่นทับบ้านเรือนประชาชนและถนน ในเขตถนนต้นยางอำเภอสารภี