9 พฤศจิกายน 2564 ทางเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่าสา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดทำการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบเชิงรุกเป็นวันแรก ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย