4 พฤศจิกายน 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ โดยการประสานงานของผู้ใหญ่บ้าน ได้นำเอาถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ไปมอบให้กับผู้พิการทางการเห็น ในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย จำนวน 3 คน