17 พฤศจิกายน 2564 ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มามอบเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสันทรายมหาวงศ์