กิจกรรมควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย พร้อมกับ อสม. ร่วมกันทำกิจกรรมควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย โดยการคว่ำภาชนะน้ำขังที่อยู่ตามบ้านเรือน