การมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 กันยายน พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมเทศบาล