การประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ มีการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง