เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผูู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Coming Soon
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์

  • 26
  • 749
  • 10,656
  • 17,314

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง